Via practica 1/2005

XV. medzinárodné sympózium – Drugs Affecting Lipid Metabolism – DALM

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Koncom októbra 2004 sa v Benátkach konalo XV. medzinárodné sympózium „Drugs Affecting Lipid Metabolism“. Tradične veľmi kvalitne zostavený program prilákal takmer 2 000 účastníkov. Prvé úvodné slová prof. A. M. Gotta jr. (USA) patrili spomienke na DALM, ktorý sa konal v septembri 2001 na Manhattane, v čase tragických udalostí, ktoré zasiahli nielen USA, ale prakticky celý svet. V ďalšom poukázal na extrémne rýchly vývoj v poznatkoch súvisiacich s mechanizmami kontroly lipidovej homeostázy, fyziológie lipoproteínov (úroveň lipoproteínových častíc a ich receptorov), možností ovplyvnenia lipidových i nelipidových faktorov širokou škálou nových liekov s dôrazom na zníženie kardiovaskulárneho rizika. To všetko, ba aj viac, odoznelo v rámci plenárnych lekcií, sympózií, workshopov alebo posterov. V posterovej sekcii bolo prihlásených 207 posterov (z toho 2 postery slovenských autorov). J. Sirotiaková a kol. autorov prezentovali dyslipidémiu ako marker preeklampsie u pacientiek s hypertenziou v gravidite. A. Dukát a kol. autorov sa venovali aktuálnej téme kontroly hypertenzie a metabolického syndrómu v slovenskej populácii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

XV. medzinárodné sympózium – Drugs Affecting Lipid Metabolism – DALM

Koncom októbra 2004 sa v Benátkach konalo XV. medzinárodné sympózium „Drugs Affecting Lipid Metabolism“. Tradične veľmi kvalitne zostavený program prilákal takmer 2 000 účastníkov. Prvé úvodné slová prof. A. M. Gotta jr. (USA) patrili spomienke na DALM, ktorý sa konal v septembri 2001 na Manhattane, v čase tragických udalostí, ktoré zasiahli nielen USA, ale prakticky celý svet. V ďalšom poukázal na extrémne rýchly vývoj v poznatkoch súvisiacich s mechanizmami kontroly lipidovej homeostázy, fyziológie lipoproteínov (úroveň lipoproteínových častíc a ich receptorov), možností ovplyvnenia lipidových i nelipidových faktorov širokou škálou nových liekov s dôrazom na zníženie kardiovaskulárneho rizika. To všetko, ba aj viac, odoznelo v rámci plenárnych lekcií, sympózií, workshopov alebo posterov. V posterovej sekcii bolo prihlásených 207 posterov (z toho 2 postery slovenských autorov). J. Sirotiaková a kol. autorov prezentovali dyslipidémiu ako marker preeklampsie u pacientiek s hypertenziou v gravidite. A. Dukát a kol. autorov sa venovali aktuálnej téme kontroly hypertenzie a metabolického syndrómu v slovenskej populácii.