Psychiatria pre prax 1/2008

RIZIKOVÉ FAKTORY ŽIVOTNÍHO STYLU SCHIZOFRENNÍCH PACIENTŮ

MUDr. Klára Látalová, Ph.D., MUDr. Zuzana Sigmundová

Pacienti trpící schizofrenií umírají předčasně. K jejich zvýšené morbiditě i mortalitě přispívá jednak základní onemocnění, léčba a také životní styl pacientů. Nevhodné životní návyky (např. špatná skladba potravin, malá fyzická aktivita, kouření cigaret) přispívají k celkově špatné fyzické kondici a ke vzniku přidružených tělesných onemocnění. Navíc léčba většinou antipsychotik může mít za následek nárůst hmotnosti a vznik obezity. Nadměrný nárůst hmotnosti zvyšuje nemocnost i úmrtnost a je největším rizikovým faktorem pro vznik diabetu mellitu II. typu. Většinou lze nadměrnou mortalitu u schizofrenie ovlivnit preventivní cestou – změnou životního stylu, modifikací rizikových faktorů a léčbou současně probíhajících tělesných onemocnění.

Kľúčové slová: schizofrenie, životní styl, rizikové faktory, antipsychotika, obezita, kouření

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RISK FACTORS CONCERNING THE LIFESTYLE OF PATIENS SUFFERING FROM SCHIZOPHRENIA

People with schizophrenia die prematurely. Their illness, its treatment and their lifestyle all contribute to excess morbidity and mortality. Improper life habits (e. g. poor diet, low rates of physical activity and increased smoking cigarettes) predispose them to poor physical health and comorbid medical diseases. In addition, weight gain and obesity are a consequence of most antipsychotics. Excessive body weight increases the risk morbidity and mortality, and is the biggest risk factor for onset the type II. diabetes mellitus. Much of the excess mortality of schizophrenia is preventable though lifestyle and risk factor modification and the treatment of common diseases.

Keywords: schizophrenia, lifestyle, risk factors, antipsychotics, obesity, smoking