Psychiatria pre prax 3/2001

Psychofarmaka a vzestup hmotnosti

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.

Metabolický syndrom je definován jako kombinace několika závažných onemocnění jakými jsou androidní obezita, některé hyperlipoproteinémie, koagulační odchylky, esenciální hypertenze a diabetes 2. typu. Základní známkou těchto nemocí je inzulínová rezistence, která je vyjádřena i v mozku. Pacienti s metabolickým syndromem jsou často depresivní a špatně spolupracují v dietě. Regulace chuti k jídlu se týká podobných mediátorů jako toxikománie, patogeneze deprese či schizofrenie. Léčba psychofarmaky vede často k vzestupu hmotnosti a vzniku cukrovky 2. typu. Tento nepříznivý efekt je různý u různých psychofarmak a týká se především osob s původně normální hmotností. Dietní edukace by měla být pravidelně užívána, pokud to stav pacienta umožňuje. Vzestup hmotnosti může vést i k vynechávání léčby samotným nemocným. Hmotnost by měla být důsledně monitorována u každého jedince.

Kľúčové slová: obezita, inzulínová rezistence, váhový vzestup, diabetes, psychofarmaka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychotropic drugs and weight gain

Metabolic syndrome was defined as combination of several diseases as android obesity, type 2 diabetes, hyperlipoproteinemia and hypertension. Insulin resistance is present in several tissues including brain. Patients are often depressive and they have bad compliance in diet treatment. Psychotropic drugs often induce weight gain and type 2 diabetes occurrence. Education in diet should be used to prevent weight gain. Weight gain variability is more pronounced between individuals and in lean subjects. Weight gain can lead to limitation in psychotropic drug adherence. Weight should be monitored in every patient.

Keywords: obesity, inzulin resistance, weight gain, diabetes, psychotropic drugs.