Dermatológia pre prax 2/2007

KOŽNÍ ZMĚNY U DIABETES MELLITUS KOŽNÍ ZMĚNY U DIABETES MELLITUS

MUDr. Pavlína Piťhová, MUDr. Lucie Jarešová

Kožní komplikace DM postihují v průběhu života 25–50 % diabetických pacientů. Kožní projevy DM můžeme rozdělit podle vztahu k metabolizmu glycidů na kožní změny související s poruchou metabolizmu glycidů, které se objevují většinou při metabolické dekompenzaci a při úpravě hodnot glykémie mizí (pruritus, kožní infekce, xantomatóza, karotinémie), na kožní změny nesouvisející s aktuální úrovní metabolické kompenzace (kožní projevy diabetické mikroangiopatie, makroangiopatie a neuropatie) a kožní změny vyplývající z terapie DM (lipodystrofie při léčbě inzulinem, alergické kožní projevy). V článku je rozebrána etiologie, patogeneze a klinické projevy nejčastějších kožních postižení u osob s diabetes mellitus.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, pruritus, kožní infekce, kožní projevy s mikroangiopatií, necrobiosis lipoidica, acanthosis nigricans, lipodystrofie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SKIN CHANGES IN DIABETIC PATIENTS FROM A PERSPECTIVE OF A DIABETOLOGIST

Skin complications in diabetes mellitus develop during the life time in 25–30 % of diabetic patients. Skin changes can be divided in changes related to impairment of glucose metabolism that manifest usually during a metabolic decompensation and disappear with correction of plasma glucose level (pruritus, skin infection, xantomatosis, carotinemia), in changes not related to actual metabolic compensation (skin changes of diabetic microangiopathy, macroangiopathy and neuropathy), and changes resulting from therapy of diabetes (lipodystrophy in insulin treated patients, allergic skin reaction). The article discusses etiology, pathogenesis and clinical manifestations of the most frequent skin involvement in diabetes mellitus.

Keywords: diabetes mellitus, pruritus, skin infection, skin changes with microangiopathy, necrobiosis lipoidica, acanthosis nigricans,lipodystrophy