Praktické lekárnictvo 2-3/2014

Menopauzální symptomy a hormonální substituční terapie

Drahomíra Kubíková

Klimakterické obtíže vyvolané deficitem estrogenů lze rozdělit na neurovegetativní, organické a somatické. Základem prevence a léčby těchto obtíží je hormonální substituční terapie (HRT). Ženám s dělohou se podává kombinace estrogenů spolu s progestiny, ženám bez dělohy pouze estrogeny. HRT by se měla užívat v co nejnižší účinné dávce po co možná nejkratší dobu a měla by být individualizována a upravována dle potřeb pacientky. V České republice je k dispozici celá řada léčivých přípravků pro HRT v různých lékových formách.

Kľúčové slová: menopauza, klimakterium, hormonální substituční terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Menopausal symptoms and hormone replacement therapy

Climacteric problems caused by estrogen deficiency can be possibly divided into neurovegetative, organic and somatic. The basis of prevention and therapy of these problems is hormone replacement therapy (HRT). To women with an uterus a combination of estrogens and progestins is given, to women without uterus estrogens only. HRT should by given in the lowest effective dose in the shortest possible time and should be individualized according to needs of patient. In the Czech republic many medicinal preparations for HRT in different drug forms are available.

Keywords: menopause, climacterium, hormone replacement therapy.