Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Katameniální pneumotorax – kazuistika
    MUDr. Roman Hasara, MUDr. Jana Kudělková, MUDr. Lenka Reismullerová, MUDr. Adam Peštál, PhD., doc. MUDr. Václav Jedlička, PhD., prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
    (4/2014, Kazuistiky )