Pediatria pre prax 1/2005

Poruchy příjmu potravy – psýché a soma

MUDr. Libuše Stárková, CSc.

V průběhu posledních několika desetiletí se významně prohloubil náš pohled na poruchy příjmu potravy. Cílem článku je přiblížit současné poznatky o původu, základní charakteristice a léčbě nemocí, jejichž reprezentanty jsou mentální anorexie a bulimie.

Kľúčové slová: poruchy příjmu potravy, příčiny, klinický obraz, léčba, přehled.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EATING DISORDERS – PSYCHE AND SOMA

Our view of eating disorders has changed during the few past decades. The article aims at putting forward current findings and knowledge concerning aetiology, basic characteristics, and treatment of the disorders represented by anorexia nervosa and bulimia nervosa.

Keywords: eating disorders, etiology, clinical picture, treatment, survey.