Psychiatria pre prax 3/2003

Endokrinologie klimakteria a hormonální substituční terapie

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., MUDr. Tomáš Fait

Klimakterium je období přechodu mezi reprodukčním obdobím a seniem, ve kterém postupně zaniká funkce vaječníků. V tomto období nastává u žen řada endokrinních, metabolických, organických a psychických změn, které jsou součástí procesu stárnutí a které často negativně ovlivňují kvalitu života. Příčina klimakterických změn a z toho vyplývajících obtíží je s největší pravděpodobností multifaktoriální. Základní příčinou je vyčerpání folikulů v ovariu a v důsledku toho nedostatek ovariálních steroidů, zejména estrogenů. Základem prevence a léčby akutního (vegetativního) a organicko-metabolického klimakterického estrogen deficitního syndromu je hormonální substituční terapie (HST), která spočívá v podávání estrogen-progestogenních preparátů (u žen s dělohou), nebo preparátů obsahujících pouze estrogeny (u žen po hysterektomii).

Kľúčové slová: klimakterium, menopauza, endokrinologie, hormonální substituční terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endocrinology of Climacterium and Hormone Replacement Therapy

Climacterium is a period of transition from reproductive years to senile years characterized by progressive loss of ovarian function. During this period women undergo number of endocrine, metabolic, somatic and psychological changes which are part of aging and which often negatively affect their quality of life. These changes are most likely multifactorial in origin. The main cause is exhaustion of ovarian follicles which results in lack of ovarian steroids, mainly estrogens. The basis of prevention and therapy of acute/vegetative and organic-metabolic climacteric estrogen deficiency syndrome is hormone replacement therapy (HRT), which includes estrogen-progesterone medications (in women with uterus), or only estrogen medications (in women after hysterectomy).

Keywords: climacterium, menopause, endocrinology, hormone replacement therapy.