Neurológia pre prax 6/2005

33. Šerclovy dny

MUDr. Radomír Taláb

Neurologická klinika v Hradci Králové již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální akce a stalo se součástí plánu odborných neurologických aktivit České neurologické společnosti. Historicky poprvé jsou to 33. Šerclovy dny, které získaly prostor otisknout abstrakta přednášek v celostátním časopise Neurologie pro praxi, v minulosti vycházející formou Sborníku abstrakt s přiděleným ISBN. Protože mnohým našim kolegům není osobnost profesora MUDr. Miroslava Šercla, DrSc., známa, v souvislosti s publikovanými abstrakty bych rád představil odborníka, neurologa, v minulosti přednostu Neurologické kliniky v Hradci Králové, osobnost, jejíž odkaz se snažíme tradiční odbornou akcí uchovat. Univerzitní profesor, MUDr. Miroslav Šercl, DrSc., se narodil 14. února 1908 v Praze, kde absolvoval všechna svá studia. Po promoci v r. 1932 nastoupil na I. interní kliniku v Praze, kde se zařadil do neurologické skupiny univerzitního profesora MUDr. Kamila Hennera a na dvouleté údobí v letech 1937–1938 byl pověřen vedením neurologického oddělení vojenské nemocnice v Trnavě na Slovensku. Po návratu do Prahy, jako asistent na tehdy již konstituované Hennerově neurologické klinice, se v roce 1946 habilitoval pro obor neurologie a byl pověřen Ministerstvem školství vybudováním a vedením neurologické kliniky na založené Palackého Univerzitě v Olomouci. Následně pak byl ve svých 38 letech jmenován univerzitním profesorem. V Olomouci vybudoval od základu novou neurologickou kliniku, potom postupně vybudoval i v blízkém městě Šternberk léčebné neurologické oddělení a v lázních Velké Losiny rehabilitační ústav pro léčbu následků dětské obrny. V r. 1951 byl jmenován přednostou neurologické kliniky Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, která byla zřízena při tamní lékařské fakultě. Prof. MUDr. Miroslav Šercl, DrSc., byl postaven před úkol zajistit vysokou úroveň vojenské neurologie v celostátním měřítku a dále zvýšit úroveň a rozsah neurologické služby pro civilní obyvatelstvo královéhradeckého kraje. Byly zřízeny laboratoře neuroradiologická a EMG a po zrušení Vojenské lékařské akademie v r. 1958 zůstal na obnovené lékařské fakultě Univerzity Karlovy nadále jako vedoucí katedry a přednosta neurologické kliniky. Z klinické neurologie postupně byly vyčleněny dětská neurologie a průmyslová neurologie, při ambulanci byla od r. 1966 zřízena poradna pro bolesti hlavy. Profesor Šercl byl vynikajícím klinikem, vědcem a pedagogem, vychoval vlastní neurologickou školu s řadou odborníků, primářů, kandidátů věd a docentů. Vědecká činnost dosahující počtu 150 položek, jak v přednáškách, tak i v publikacích včetně monografií se zaměřila na obtížné, málo probádané problémy, ať již to byly vlivy pracovního prostředí na nervový systém, sportovní neurotraumatologie, neuroinfekce, demyelinizační onemocnění, amyotrofická laterální skleróza, klinické výzkumy nových léků. Univerzitní profesor, MUDr. Miroslav Šercl, DrSc., zemřel před třatřiceti lety – dne 14. září 1972 v Hradci Králové, byl člověk činorodý, pilný, neokázalý, nebojácný, rovný, vedoucí své podřízené osobním příkladem. K uctění jeho trvalé památky pořádá Neurologická klinika FN v Hradci Králové každoročně – od r. 1973 – vědecké zasedání „Šerclovy dny“, v roce 2005 již po třiatřicáté!

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

33. Šerclovy dny

Neurologická klinika v Hradci Králové již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální akce a stalo se součástí plánu odborných neurologických aktivit České neurologické společnosti. Historicky poprvé jsou to 33. Šerclovy dny, které získaly prostor otisknout abstrakta přednášek v celostátním časopise Neurologie pro praxi, v minulosti vycházející formou Sborníku abstrakt s přiděleným ISBN. Protože mnohým našim kolegům není osobnost profesora MUDr. Miroslava Šercla, DrSc., známa, v souvislosti s publikovanými abstrakty bych rád představil odborníka, neurologa, v minulosti přednostu Neurologické kliniky v Hradci Králové, osobnost, jejíž odkaz se snažíme tradiční odbornou akcí uchovat. Univerzitní profesor, MUDr. Miroslav Šercl, DrSc., se narodil 14. února 1908 v Praze, kde absolvoval všechna svá studia. Po promoci v r. 1932 nastoupil na I. interní kliniku v Praze, kde se zařadil do neurologické skupiny univerzitního profesora MUDr. Kamila Hennera a na dvouleté údobí v letech 1937–1938 byl pověřen vedením neurologického oddělení vojenské nemocnice v Trnavě na Slovensku. Po návratu do Prahy, jako asistent na tehdy již konstituované Hennerově neurologické klinice, se v roce 1946 habilitoval pro obor neurologie a byl pověřen Ministerstvem školství vybudováním a vedením neurologické kliniky na založené Palackého Univerzitě v Olomouci. Následně pak byl ve svých 38 letech jmenován univerzitním profesorem. V Olomouci vybudoval od základu novou neurologickou kliniku, potom postupně vybudoval i v blízkém městě Šternberk léčebné neurologické oddělení a v lázních Velké Losiny rehabilitační ústav pro léčbu následků dětské obrny. V r. 1951 byl jmenován přednostou neurologické kliniky Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové, která byla zřízena při tamní lékařské fakultě. Prof. MUDr. Miroslav Šercl, DrSc., byl postaven před úkol zajistit vysokou úroveň vojenské neurologie v celostátním měřítku a dále zvýšit úroveň a rozsah neurologické služby pro civilní obyvatelstvo královéhradeckého kraje. Byly zřízeny laboratoře neuroradiologická a EMG a po zrušení Vojenské lékařské akademie v r. 1958 zůstal na obnovené lékařské fakultě Univerzity Karlovy nadále jako vedoucí katedry a přednosta neurologické kliniky. Z klinické neurologie postupně byly vyčleněny dětská neurologie a průmyslová neurologie, při ambulanci byla od r. 1966 zřízena poradna pro bolesti hlavy. Profesor Šercl byl vynikajícím klinikem, vědcem a pedagogem, vychoval vlastní neurologickou školu s řadou odborníků, primářů, kandidátů věd a docentů. Vědecká činnost dosahující počtu 150 položek, jak v přednáškách, tak i v publikacích včetně monografií se zaměřila na obtížné, málo probádané problémy, ať již to byly vlivy pracovního prostředí na nervový systém, sportovní neurotraumatologie, neuroinfekce, demyelinizační onemocnění, amyotrofická laterální skleróza, klinické výzkumy nových léků. Univerzitní profesor, MUDr. Miroslav Šercl, DrSc., zemřel před třatřiceti lety – dne 14. září 1972 v Hradci Králové, byl člověk činorodý, pilný, neokázalý, nebojácný, rovný, vedoucí své podřízené osobním příkladem. K uctění jeho trvalé památky pořádá Neurologická klinika FN v Hradci Králové každoročně – od r. 1973 – vědecké zasedání „Šerclovy dny“, v roce 2005 již po třiatřicáté!