Via practica 5/2009

Substituční terapie androgeny

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Suplementace testosteronu je indikována pouze u mužů s definovaným onemocněním varlat, hypofýzy nebo hypothalamu. Hraniční hodnoty suplementace testosteronem jsou pro jednotlivé symptomy, potíže či tkáňové dysfunkce ohraničeny jen neostře. Mohou být odlišné u různých lidí. Při podávání testosteronu je třeba vyhnout se suprafyziologickým hodnotám, podávání má být fyziologické. Monitorace stavu prostaty a sledování hematokritu jsou při terapii testosteronem nanejvýše důležité. Nové možnosti léčby by se měly vyhnout stimulaci prostatické tkáně, ale přitom by měly udržovat pozitivní efekt androgenní stimulace v jiných orgánech (nálada, sexuální funkce, stav kostí). Velmi důležitá je dobrá komunikace mezi lékařem a pacientem, jen pak může být očekávaný prospěch z léčby realistický.

Kľúčové slová: nedostatek androgenů, testosteron, substituční terapie, monitorace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Substitute therapy with androgenes

Testosterone (androgene) supplementation is only indicated in men with well defined underlying testicular disease, pituitary or hypothalamic disease. The threshold for testosterone supplementation for different symptoms and complaints and/or tissue dysfunctions is still poorly defined. This threshold may show interindividual variation. Supraphysiological testosterone supplementation should be avoided, replacement should be physiological. Monitoring of prostatic disease and haematocrit during testosterone therapy is of utmost importance. New treatment modalities should avoid stimulating the prostate, but should maintain the benefits of androgen receptor stimulation in other organs (mood, sexual function, bone). Good communication between physician and patient is very important, expected benefit should be realistic.

Keywords: androgen deficiency, testosterone, replacement therapy, monitoring