Neurológia pre prax 5/2013

Adenomy hypofýzy: výsledky operační léčby transnazální endoskopickou technikou

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. Radim Lipina, Ph.D., MUDr. Tomáš Krejčí, MUDr. Tomáš Hrbáč, MBA

Transnazální endoskopický přístup představuje novou, miniinvazivní, operační metodu resekce selárních nádorů. V práci jsou prezentovány pětileté zkušenosti s operacemi adenomů hypofýz touto technikou. V době od března 2007 do dubna 2012 bylo na neurochirurgické klinice FN Ostrava provedeno 101 operací u 99 pacientů s diagnózou adenomu hypofýzy. Operace byly provedeny transnazálním přístupem, ve spolupráci s otorinolaryngologem, pod kontrolou endoskopu. Radikální resekce bylo dosaženo u 81,8 % pacientů. Mortalita v souboru byla nulová, komplikace se vyskytly u 5,9 % pacientů.

Kľúčové slová: adenom hypofýzy, transnazální přístup, endoskopie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pituitary adenoma: results of surgical treatment with transnasal endoscopic technique

Transnasal endoscopic approach represents a novel, mini-invasive surgical method for removing sellar tumours. The paper presents five-year experience with surgery for pituitary adenomas using this technique. From March 2007 to April 2012, 101 surgeries in 99 patients with the diagnosis of pituitary adenoma were carried out at the Department of Neurosurgery of the Ostrava Teaching Hospital. The surgeries were performed using the transnasal approach, in collaboration with an otorhinolaryngologist, under endoscopic control. Radical resection was achieved in 81.8 % of patients. There was no mortality in the group; complications occurred in 5.9 % of patients.

Keywords: pituitary adenoma, transnasal approach, endoscopy.