Psychiatria pre prax 6/2003

Hormonální substituční terapie a demence

MUDr. Martin Vališ , MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban

Riziko rozvoje Alzheimerovy choroby se zdá být u postmenopauzálních žen vyšší než u mužů. Mnohé studie naznačují, že estrogeny hrají významnou roli v etiopatogenezi Alzheimerovy demence (AD). Jedním z faktorů, který je spojován s AD, je pokles ovariální hormonální funkce u postmenopauzálních žen. Opakovaně bylo popsáno zlepšení kognitivních funkcí a snížení incidence tohoto onemocnění u postmenopauzálních žen s estrogenní substitucí (1, 5, 15). Dosud byl přijímán názor, že postmenopauzální substituce má pozitivní protektivní účinek na rozvoj demence. Jedním z dalších důvodů k indikaci hormonální substituční terapie (HRT) u žen by tedy bylo možné snížení rizika vzniku demence. Vysoké dávky HRT vedly k signifikantnímu zlepšení bdělosti a paměti (2). Podávání estrogenů ale vnímáme jako možnou prevenci AD, ne však její léčbu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hormonální substituční terapie a demence

Riziko rozvoje Alzheimerovy choroby se zdá být u postmenopauzálních žen vyšší než u mužů. Mnohé studie naznačují, že estrogeny hrají významnou roli v etiopatogenezi Alzheimerovy demence (AD). Jedním z faktorů, který je spojován s AD, je pokles ovariální hormonální funkce u postmenopauzálních žen. Opakovaně bylo popsáno zlepšení kognitivních funkcí a snížení incidence tohoto onemocnění u postmenopauzálních žen s estrogenní substitucí (1, 5, 15). Dosud byl přijímán názor, že postmenopauzální substituce má pozitivní protektivní účinek na rozvoj demence. Jedním z dalších důvodů k indikaci hormonální substituční terapie (HRT) u žen by tedy bylo možné snížení rizika vzniku demence. Vysoké dávky HRT vedly k signifikantnímu zlepšení bdělosti a paměti (2). Podávání estrogenů ale vnímáme jako možnou prevenci AD, ne však její léčbu.