Psychiatria pre prax 2/2005

Antipsychotika – rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci?

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Radovan Malý

Léčba antipsychotiky je spojena se zvýšeným rizikem vzniku žilní trombózy. Mechanizmy odpovědné za tyto nežádoucí účinky nejsou známy, ale přibývá vysvětlujících hypotéz. Uvažuje se o některých abnormalitách koagulačních dějů způsobených antipsychotickou medikací nebo žilní stáze při sedaci. Oddělit nelze životní styl nemocných dlouhodobě léčených antipsychotiky. Ve většině případů jsou přítomny další rizikové faktory žilního tromboembolizmu. Možná souvislost mezi vyšším rizikem tromboembolických komplikací a antipsychotickou medikací není potvrzena důkazy z dvojitě slepých studií. Uvádíme vlastní kazuistiky.

Kľúčové slová: antipsychotika, žilní trombóza, plicní embolie, antifosfolipidové protilátky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIPSYCHOTIC DRUGS – A RISK FACTOR FOR VENOUS THROMBOEMBOLISM?

A treatment with antipsychotic drugs is associated with an increased risk of a venous thrombosis. The biological mechanism responsible for this possible adverse drug reaction is unknown, but the number of explaining hypotheses is growing. Some abnormalities of coagulation or a stasis of blood flow are considered. The influence of the life-style of patients with the long-term antipsychotic therapy can’t be neglected. In most cases, there are additional risk factors. Double-blind studies still failed to prove a possible connection between an increased risk of a venous thromboembolism and the treatment with antipsychotics drugs as yet. We present case-reports related to this topic.

Keywords: antipsychotics, venous thrombosis, pulmonary embolism, antiphospholipids antibodies.