Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Arteriální trombóza u desetileté dívky
    doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Daniel Czerný, MUDr. Tomáš Pískovský, MUDr. Barbora Králiková, MUDr. Bohumír Blažek, MUDr. Václav Procházka, Ph.D.,, doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
    (4/2013, Kazuistiky )
  • Koža a reumatické ochorenia
    prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
    (3/2012, Téma roka )