Neurológia pre prax 3/2016

Kognitivní poruchy u vybraných revmatických systémových onemocnění

MUDr. Jolana Marková , Mgr. Silvie Johanidesová, MUDr. Kateřina Storey, Ph.D.

Kognitivní poruchy u systémových onemocnění pojiva jsou často zmiňovaným, ale málo definovaným příznakem těchto onemocnění. Únava a pocit nevýkonnosti při kognitivních činnostech popisované jako „myšlení v mlze” ("brain fog") jsou příznaky, které nemocným značně snižují kvalitu života a jsou pro nás kliniky hůře uchopitelné. Jsou těžko měřitelné a léčbou špatně ovlivnitelné, často je vnímá- me jako subjektivní potíže, a proto vyžadují mezioborovou spolupráci. V našem sdělení budou zmíněny zejména kognitivní poruchy provázející systémový lupus erythematodes (SLE), v menší míře i revmatoidní artritidu (RA) a Sjögrenův syndrom.

Kľúčové slová: neuropsychiatrický lupus erytematodes, systémový lupus erytematodes, revmatoidní artritida, Sjögrenův syndrom, kognitivní deficit

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive impairment in selected systemic connective tissue diseases

Cognitive deficits in systemic connective tissue diseases are frequently mentioned, but little defined symptoms of these diseases. Fatigue and experience of inefficiency in cognitive activities described as "brain fog" are symptoms that greatly limit the patient’s quality of life and for us clinicians are elusive. They are difficult to measure and difficult to control by medication, we often perceive them, as only subjective complains and therefore they require interdisciplinary collaboration. In our report we will present forms of cognitive impairments accompanying systemic lupus erythematosus (SLE) and to a lesser extent, rheumatoid arthritis (RA) and Sjögren's syndrome.

Keywords: neuropsychiatric lupus erythematodes, systemic lupus erythematodes, rheumatoid arthritis, Sjögren´s syndrome, cognitive impairment