Vaskulárna medicína 1/2014

Rizikové faktory VTE z pohľadu hematológa

doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

V diagnostike, prevencii a liečbe venózneho tromboembolizmu (VTE) sa v ostatných rokoch dosiahli významné pokroky. V súčasnosti sa kladie dôraz na identifikáciu rizikových faktorov VTE a posúdenie individuálneho rizika VTE. Rizikové faktory sa uplatňujú v etiopatogenéze VTE. Ide o heterogénnu skupinu faktorov s rôznym stupňom klinickej dôležitosti. Stratifikácie rizika trombózy, ale aj rizika krvácania umožnia optimalizovať manažment VTE.

Kľúčové slová: rizikové faktory VTE, stratifikácia, kategorizácia rizikových faktorov, trombofília.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VTE risk factors from hematologist’s point of view

risk factors of VTE, stratification, categorising risk factors, thrombophilia.

Keywords: rizikové faktory VTE, stratifikácia, kategorizácia rizikových faktorov, trombofília.