Vaskulárna medicína 3-4/2012

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, aktuálny manažment

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., MUDr. Pavel Jansa, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Monika Korytiaková, MUDr. Monika Kaldarárová, MUDr. Marcela Tavačová, MUDr. Jozef Pacák

Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je závažná chorobná jednotka, ktorá významne redukuje kvalitu a dĺžku života. Vyvíja sa ako následok jednej alebo opakovaných pľúcnych embólií, keď sa embolus napriek liečbe nerozpustil, ale sa transformoval do fibrotického materiálu obturujúceho pľúcne artérie. Vzniká pľúcna hypertenzia, ktorá evokuje periférnu artériopatiu a tlak v pľúcnom riečisku progresívne rastie. Diagnostické metódy ako echokardiografia, pravostranná srdcová katetrizácia (na diagnostiku pľúcnej hypertenzie), pľúcna angiografia a scintigrafia pľúc (na diagnostiku lokalizácie a rozsahu obštrukcie) sú odrazovým mostíkom k rozhodnutiu o liečebnom postupe, a to buď o chirurgickej liečbe – pľúcnej endarterektómii, alebo o konzervatívnej liečbe – špecifickej farmakoterapii. Autori na základe vlastných skúseností podávajú prehľad o manažmente CTEPH, upozorňujú na rezervy vo vyhľadávaní pacientov a na špecifiká diagnostiky, ktoré viažu komplexný manažment pacienta na špecializované pracoviská.

Kľúčové slová: chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension, actual management

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a grave illness, characteristic by progressive course, very poor life quality and prognosis quod vitam. It is the consequence of unresolved acute or recurrent pulmonary embolism. The diagnostic methods like echocardiography and right heart catheterisation (diagnosis of pulmonary hypertension) and scintigraphy, angiogpraphy are the basis for the treatment decision making – potentially curable surgical method (pulmonary endarterectomy) or conservative treatment (specific pharmacotherapy). The authors present an overview of diagnostic algorithm of CTEPH, they point out the screening resource of risk patients as well as the diagnostic specifics, which fastened the complex management of CTEPH on specialized institutes.

Keywords: chronic thromboembolic pulmonary disease, diagnosis, therapy.