Neurológia pre prax 5/2010

Antifosfolipidový syndrom: jedna z příčin ischemických mozkových příhod v mladším věku

MUDr. Andrea Bártková

Antifosfolipidový syndrom (APS) patří spíše ke vzácnějším onemocněním s velkou variabilitou klinických příznaků a řadou diferenciálně diagnostických úskalí. APS je definován komplexem klinických a laboratorních příznaků. Klinickým kritériem je cévní trombóza a/nebo komplikace gravidity a laboratorním průkazem je přítomnost antifosfolipidových protilátek (APA). K nejčastějším projevům APS patří po žilní trombóze ischemické cévní mozkové příhody. Správné rozpoznání toho, že neurovaskulární příznaky jsou způsobeny APS, je zasadní pro management onemocnění a jeho léčbu. Některé neurovaskulární klinické projevy asociované s APS jsou prezentovány formou stručných kazuistik.

Kľúčové slová: antifosfolipidový syndrom, antifosfolipidové protilátky, trombóza, ischemická cévní mozková příhoda, léze srdečních chlopní, antikoagulační léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antiphospholipid syndrome: one of the causes of ischaemic stroke in young age

Antiphospholipid syndrome (APS) is a rather rare condition with a great variability of clinical signs and many pitfalls in differential diagnosis. APS is defined by a complex of clinical and laboratory features. The clinical criterion is vascular thrombosis and/or complications of pregnancy and laboratory evidence involves the presence of antiphospholipid antibodies (APA). In addition to vascular thrombosis, the most common manifestation of APS is ischaemic stroke. The correct recognition of the fact that neurovascular symptoms are caused by APS is crucial for the management of the disease and its treatment. Some neurovascular clinical manifestations associated with APS are presented as brief case reports.

Keywords: antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies, thrombosis, ischaemic stroke, heart valve lesions, anticoagulant therapy.