Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Cerebrovaskulárne ochorenia u detí
  MUDr. Miriam Kolníková, MUDr. Marta Miklošková, doc. MUDr. Pavol Sýkora CSc.
  (4/2012, Prehľadové články )
 • Arteriální trombóza u desetileté dívky
  doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Daniel Czerný, MUDr. Tomáš Pískovský, MUDr. Barbora Králiková, MUDr. Bohumír Blažek, MUDr. Václav Procházka, Ph.D.,, doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
  (4/2013, Kazuistiky )
 • Akútna ischémia hornej končatiny u novorodenca
  MUDr. Martin Pribula, MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Lucia Lúčanová, PhD., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Terézia Pribulová
  (3/2022, Pôvodné práce & kazuistiky )