Onkológia 5/2013

Komplikácie liečby mnohopočetného myelómu a možnosti ich ovplyvnenia

MUDr. Jan Hudeček, CSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD.

Mnohopočetný myelóm je nevyliečiteľné malígne ochorenie, ktoré je spôsobené abnormálnou klonálnou proliferáciou plazmatických buniek. Napriek tomuto faktu sa s dostupnosťou nových liekov predĺžil čas prežívania. Samotné ochorenie, ako aj jeho liečba poškodzuje predovšetkým obličky, kostnú dreň, kostné tkanivo, imunitný a nervový systém. Novšie prístupy terapie ovplyvnili v pozitívnom zmysle slova vývoj ochorenia, avšak jej toxické účinky vzbudzujú ešte určité obavy. Z tohto dôvodu sa podporná liečba považuje za nevyhnutnú súčasť terapie myelómu. V danom článku sa zameriame na niektoré dôsledky terapie novými liekmi a pokúsime sa navrhnúť aj stratégiu ich manažmentu.

Kľúčové slová: nové lieky, mnohopočetný myelóm, toxicita súvisiaca s liečbou.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complications of multiple myeloma therapy and possibilities of their influencing

Multiple myeloma is an incurable malignancy caused by neoplastic proliferation of a clone of malignant plasma cells, although patient survival has increased with the availability of novel agents. Both multiple myeloma and its therapies often affect the renal, immune, skeletal, hematologic, and nervous systems. The newer treatment options have changed the natural history for patients with myeloma; treatment-related toxicities are always of concern. Therefore, adjunctive treatment is considered an essential part of myeloma therapy. In this paper, we review the effects of the novel therapies on organ systems and suggest management strategies.

Keywords: novel drugs, multiple myeloma and treatment-related toxicities.