Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Anémie – liečba
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Emília Flochová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., MUDr. Lucia Stančiaková
    (5/2015, Prehľadové Články )
  • Anémie – diagnostika a diferenciálna diagnostika
    prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Emília Flochová, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., MUDr. Lucia Stančiaková
    (4/2015, Prehľadové Články )