Via practica 4/2007

MOŽNOSTI VYUŽITIA VOĽNOPREDAJNÝCH LIEKOV PRI OCHORENIACH ŽILOVÉHO SYSTÉMU

doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

Ochorenia žilového systému patria medzi najčastejšie zdravotné postihnutia. Postihujú asi jednu tretinu dospelej populácie. Predstavujú veľmi závažný problém nielen zo zdravotného hľadiska, ale aj problém ekonomický. V článku sa zaoberáme varixami (kŕčovými žilami)dolných končatín, ktoré sú lokalizované v povodí vena saphena magna, vena saphena parva a vo vetvách povrchového žilového systému. Varixy sú spočiatku chápané ako kozmetický defekt, avšak v pokročilejšom štádiu sú často spojené so zápalmi a chronickými poruchami žilového systému. Preto je potrebná ich prevencia a adekvátna liečba. Kompresívna liečba a čiastočne aj farmakoterapia varixov a ich komplikácií môže vo včasných štádiách zlepšiť subjektívne ťažkosti a zabrániť tak rozvoju klinických prejavov žilovej insuficiencie. Zároveň sa tým odďaľuje potreba chirurgickej intervencie.

Kľúčové slová: varixy, žilová insuficiencia, hlboká venózna trombóza, venofarmaká, vazoprotektíva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE POSSIBILITIES OF OVER THE COUNTER DRUGS USE IN VENOUS SYSTEM DISORDERS

Venous system disorders are very frequent. They afflict approximately one third of the adult population. They represent a serious health and economic problem. In the article we deal with the varices of lower extremities related to vena saphena magna, vena saphena parva and branches of superficial venous system. First, they are understood as an cosmetic defect, but in advanced disease they are often associated with inflammation and chronic disorders of the venous system. Therefore the varices prevention and adequate treatment of their complications is important. Compressive treatment and partially pharmacotherapy of varices alleviate in early stages the clinical symptoms and prevent from the development of venous insufficiency and thus put off the need of the surgical treatment.

Keywords: varices, venous insufficiency, deep venous thrombosis, phlebotonic drugs, vascular protecting agents.