Slovenská chirurgia 2/2014

Pľúcna tromboembólia ako causa mortis

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., MUDr. Zuzana Červená, MUDr. Vojtech Macko

Pľúcna tromboembólia (PTE) je častou príčinou náhleho úmrtia, ktoré sa potvrdí pri sekcii. PTE je aj v súčasnosti najhoršie diagnostikovateľným kardiovaskulárnym ochorením. Bez použitia objektívnych zobrazovacích metód sa správna diagnóza určí u menej ako 50 percent pacientov. Ako potvrdenie tohto konštatovania autori uvádzajú dve kazuistiky, ktoré končili exitom, keď nebola správne stanovená diagnóza PTE.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, pľúcna tromboembólia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pulmonary thromboembolism as a cause of death

The pulmonary tromboembolism (PTE) is frequent cause of sudden death which is generally verified only post-mortem by autopsy. On the present the PTE is the worst diagnosed cardio-vascular disease. If no objective medical imaging is applied the correct diagnosis is determined by less then 50 percent patients. As a confirmation of this statement authors present two following case reports ended in death when the PTE was not diagnosed properly.

Keywords: venous thromboembolism, pulmonary thromboembolism.