Via practica 11/2006

Pľúcna tromboembólia: diagnostika a liečba

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Diagnostika a liečba pľúcnej embólie (PE) predstavuje aj v súčasnosti vážny problém. Za najobjektívnejšiu metódu diagnostiky PE považujeme angiopulmografiu, perfúznu scintigrafiu a hemodynamické merania. V liečbe PE dominuje jednoznačne trombolýza (90 %), ev. heparinoterapia a menej chirurgická liečba (10 %).

Kľúčové slová: hlboká venózna trombóza, pľúcna embólia, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PULMONARY THROMBOEMBOLISM: DIAGNOSIS AND TREATMENT

Diagnosis and treatment of pulmonary embolism (PE) is a serious problem at the present. The most objective methods of PE diagnostic are angiopulmography, perfusion scintigraphy and hemodynamic examinations. In treatment of PE the thrombolysis is dominated (90 %) eventually heparinotherapy and less surgical treatment (10 %).

Keywords: deep venous thrombosis, pulmonary embolism, diagnosis, treatment.