Vaskulárna medicína 2/2015

Trombóza a lymfoproliferatívne ochorenia

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Andrej Rosík

Riziko vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE) je u všetkých pacientov s nádorom 7-krát vyššie v porovnaní s bežnou populáciou. Výskyt tejto komplikácie u pacientov s lymfómom je rôzny. Incidencia sa pohybuje v rozmedzí od 5 % do 59,5 %. U pacientov s non-Hodgkinovým lymfómom je vyššia v porovnaní s Hodgkinovým lymfómom. Incidencia výskytu VTE je ďalej závislá od gradingu, rozsahu ochorenia (staging), celkového stavu pacienta (performance status), veľkosti nádorovej masy a sprievodných ochorení pacienta. Väčšina prípadov VTE sa zachytí v čase stanovenia diagnózy lymfómu. Zvýšený výskyt VTE je opisovaný hlavne u pacientov s mnohopočetným myelómom.

Kľúčové slová: lymfóm, mnohopočetný myelóm, trombóza, liečba, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thrombosis and lymphoproliferative disorders

The risk of venous thromboembolism (VTE) in patients with cancer is several-fold higher than that in individuals without cancer. The reported incidence of VTE in lymphoma is variable, ranging from less than 5% to 59.5%. The incidence of VTE is higher in non-Hodgkin lymphoma than it is in Hodgkin lymphoma. The incidence of VTE also varies according to the disease grade, the disease stage, the performance status of the patient, the site of disease, and comorbidities. Most VTE cases occur at the diagnosis of cancer or early in the course of cancer treatment. An elevated incidence of VTE is also reported in cases of myeloma.

Keywords: lymphoma, multiple myeloma, thrombosis, treatment and prevention.