Vaskulárna medicína 2/2015

Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.

V dňoch 12. – 13. októbra 2015 sa v Martine opäť uskutočnili aktivity pri príležitosti druhého Svetového dňa trombózy (SDT). Uvedená celosvetová iniciatíva organizovaná Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH) sa na Slovensku konala pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT, prezident spoločnosti prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.), Slovenskej angiologickej spoločnosti (SAS, predsedníčka spoločnosti prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.), Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK, dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc.) a mesta Martin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku

V dňoch 12. – 13. októbra 2015 sa v Martine opäť uskutočnili aktivity pri príležitosti druhého Svetového dňa trombózy (SDT). Uvedená celosvetová iniciatíva organizovaná Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH) sa na Slovensku konala pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT, prezident spoločnosti prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.), Slovenskej angiologickej spoločnosti (SAS, predsedníčka spoločnosti prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.), Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK, dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc.) a mesta Martin.