Vaskulárna medicína 1/2011

Heparínom indukovaná trombocytopénia – kazuistika

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Jozef Kerný, CSc.

Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT) je život ohrozujúca komplikácia liečby heparínom. Býva spojená s prítomnosťou trombózy v artériovom alebo venóznom systéme. Prokoagulačný stav pri HIT je spôsobený imúnne podmienenou aktiváciou krvných doštičiek. Na vznik HIT treba myslieť pri poklese počtu krvných doštičiek > 50% oproti ich hodnote pred začatím liečby heparínom medzi 5. – 15. dňom liečby. Už pri podozrení na HIT je potrebné vysadiť heparín a pokračovať v antikoagulačnej liečbe alternatívnymi antikoagulanciami. Autori uvádzajú kazuistiku pacienta s HIT a život ohrozujúcou pľúcnou embóliou.

Kľúčové slová: heparín, trombocytopénia, trombóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Heparin-induced thrombocytopenia – case report

Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a life-threatening adverse effect of heparin. It is important because of its strong association with venous and arterial thrombosis. The thrombotic tendency in HIT is caused by immune-mediated platelet activation. A diagnosis of HIT should be suspected if the platelet count falls by 50% or more of the baseline count during 5 to 15 days of heparin treatment. When HIT is suspected, heparin should be discontinued, and should be replaced with an alterantive anticoagulant that does not cross-react with HIT antibodies. Authors presents case report of patient with HIT and life-threatening pulmonary embolism.

Keywords: heparin, thrombocytopenia, thrombosis