Neurológia pre prax 3/2005

Foix-Alajouaninov syndróm pri hyperkoagulačnom stave: arteriálna alebo venózna miechová cirkulačná porucha?

prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Pancák, PhD., MUDr. Katarína Klobúčniková, MUDr. Pavol Kučera, PhD., MUDr. Pavol Paulíny

Ischemické poškodenie miechy s obrazom nekompletnej transverzálnej miechovej lézie sa v klinike nervových ochorení nepovažuje za mimoriadnu zvláštnosť, pokiaľ ide o ischémiu podmienenú arteriálnou spinálnou cirkulačnou poruchou. Obraz ischemickej miechovej lézie zapríčinenej stagnačnou ischemicko-anoxickou nekrózou tkaniva miechy pri trombóze vén a venóznych spinálnych plexov pri hyperkoagulačnom stave však možno považovať za skutočnú zriedkavosť. Opísaný je prípad 33 ročného muža, u ktorého sa rozvinul po predchádzajúcom prechladnutí hyperkoagulačný stav a miechová nekompletná lézia v dolnej časti cervikálnej intumescencie s obrazom tzv. Foix-Alajouaninovho syndrómu (s poškodením motorických buniek pre horné končatiny, najmä oblasť ruky a pyramidových dráh). MR vyšetrenie ukázalo obraz, ktorý nemal typický „pencil-like“ charakter pri arteriálnej cirkulačnej poruche, ale skôr obraz svedčiaci pre trombózu vena spinalis anterior (respektíve sulkomarginálnych vén) a s odstupom času i postischemickú (postnekrotickú) gliózu tkaniva a atrofiu miechy v rozsahu segmentov C6-Th2. Po liečbe nízkomolekulovým heparínom došlo k dobrej reštitúcii klinického obrazu a postischemického poškodenia miechy.

Kľúčové slová: trombóza, spinálna venózna trombóza, hyperkoagulačný stav, ischémia miechy, myelomalácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Foix-Alajouaninov syndróm pri hyperkoagulačnom stave: arteriálna alebo venózna miechová cirkulačná porucha?

Ischemické poškodenie miechy s obrazom nekompletnej transverzálnej miechovej lézie sa v klinike nervových ochorení nepovažuje za mimoriadnu zvláštnosť, pokiaľ ide o ischémiu podmienenú arteriálnou spinálnou cirkulačnou poruchou. Obraz ischemickej miechovej lézie zapríčinenej stagnačnou ischemicko-anoxickou nekrózou tkaniva miechy pri trombóze vén a venóznych spinálnych plexov pri hyperkoagulačnom stave však možno považovať za skutočnú zriedkavosť. Opísaný je prípad 33 ročného muža, u ktorého sa rozvinul po predchádzajúcom prechladnutí hyperkoagulačný stav a miechová nekompletná lézia v dolnej časti cervikálnej intumescencie s obrazom tzv. Foix-Alajouaninovho syndrómu (s poškodením motorických buniek pre horné končatiny, najmä oblasť ruky a pyramidových dráh). MR vyšetrenie ukázalo obraz, ktorý nemal typický „pencil-like“ charakter pri arteriálnej cirkulačnej poruche, ale skôr obraz svedčiaci pre trombózu vena spinalis anterior (respektíve sulkomarginálnych vén) a s odstupom času i postischemickú (postnekrotickú) gliózu tkaniva a atrofiu miechy v rozsahu segmentov C6-Th2. Po liečbe nízkomolekulovým heparínom došlo k dobrej reštitúcii klinického obrazu a postischemického poškodenia miechy.

Keywords: trombóza, spinálna venózna trombóza, hyperkoagulačný stav, ischémia miechy, myelomalácia.