Slovenská chirurgia 1/2012

Prevencia venózneho tromboembolizmu u onkologických pacientov

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Autori poukazujú na vysokú incidenciu venózneho tromboembolizmu u onkologických pacientov. Vymenúvajú jednotlivé rizikové faktory a Khoranov skórovací systém. Analyzujú možnosti prevencie a profylaxie venózneho tromboembolizmu, kde nízkomolekulový heparín má dominantné postavenie. Pri onkologických ochoreniach Európska spoločnosť klinickej onkológie (ESMO) odporúča prolongovanú profylaxiu podávaním nízkomolekulového heparínu až 28 dní. Dlhodobá antitrombotická profylaxia je rovnako dôležitá aj u onkologických pacientov po paliatívnej operácii.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, rizikové faktory, antitrombotická profylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of venous thromboembolism in oncologic patients

Authors mention the hight incidence of venous thromboembolism in oncologic patients. They list risk factors and Khorana´s scoring system, analyze prevention and prophylaxis of venous thromboembolism. Low molecular weight heparin is a dominated for prophylaxis. European society of medical oncology (ESMO) recommends an prolonged prophylaxis more than 28 days. Long – term lasting thromboprophylaxis is also indicated in oncologic patients after paliative surgical therapy.

Keywords: venous thromboembolism, risk factors, antithrombotic prophylaxis.