Ambulantná terapia 1/2009

Cestovná trombóza a varixy

doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.

Vénová trombóza (flebotrombóza; vénová tromboembolizácia) môže byť spôsobená dlhým sedením v nepohodlnej polohe pri cestovaní lietadlom. Prejavy vénovej tromboembolizácie sa môžu vyvinúť až do jedného mesiaca po dlhotrvajúcej ceste (lete). Je známe, že niektoré vrodené a získané faktory zvyšujú riziko vénovej trombózy spojenej s cestovaním (napr. chronická vénová choroba dolných končatín). Aktívna prevencia zahŕňa fyzikálne opatrenia a antitrombotiká.

Kľúčové slová: cestovná trombóza, varixy, antitrombotická prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Traveler´s venous thrombosis and varicose veins

venous thrombosis (phlebothrombosis; venous thromboembolism) can be caused by prolonged sitting in cramped position during air travel. The symptoms of venous thromboembolism (VTE) can develop up to one months after a long distance travel (long-haul flight). It is known that some inherited and acquired factors increase the risk for travel-related thrombosis (f. e. chronic venous disease). Active prevention includes physical measures and antithrombotic drugs.

Keywords: traveler´s venous thrombosis, varicose veins, antithrombotic prevention