Dermatológia pre prax 1/2014

Manažment pacientov s trombózou povrchových žíl na dolných končatinách

MUDr. Andrej Džupina

Autor vo svojej práci predkladá komplexný pohľad na súčasný stav v diagnostike a liečbe trombózy povrchových žíl na dolných končatinách. Sú diskutované možnosti liečby a súčasný stav a odporúčané postupy v liečbe PT vén DK (povrchovej trombózy vén na dolných končatinách) vo svete a na Slovensku.

Kľúčové slová: povrchová trombóza vén dolných končatín, diagnostika PT, liečba PT vén DK.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of patients of trombosis of superficial veins of lower limbs

In the thesis, author is giving a komplex overlook on the current status in diagnostics and treatement of trombosis of superficial veins of lower limbs. Various possibilities of treatement, current status and recommended methods of treating superficial trombosis in Slovakia and worldwide are discussed in the thesis.

Keywords: trombosis of superficial veins of lower limbs, diagnosis trombosis of superficial veins of lower limbs, therapy trombosis of superficial veins of lower limbs.