Via practica 6/2015

Potrombotický syndrom – rizika vzniku, prevence a léčba

Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.

Potrombotický syndrom (PTS) je nejzávažnější chronickou komplikací hluboké žilní trombózy (HŽT). Na postižené končetině se projevuje bolestmi, otokem, kožními změnami a ulceracemi. Patofyziologickým podkladem jsou potrombotické žilní stenózy a destrukce chlopní s následnou ambulantní žilní hypertenzí. Recidiva HŽT zvyšuje relativní riziko PTS asi osminásobně a platí také opačný vztah, kdy pacienti s PTS mají vyšší riziko recidivy HŽT. Prevence PTS proto spočívá v předcházení vzniku, progrese a zejména recidivy HŽT. Léčba je dnes hlavně konzervativní. Důležitá je správná a včasná diagnostika. Jedním z hlavních problémů PTS je, že se na toto onemocnění nemyslí.

Kľúčové slová: potrombotický syndrom, hluboká žilní trombóza, rizikové faktory, prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Post-thrombotic syndrome: risk of development, prevention, and treatment

Post-thrombotic syndrome (PTS) is the most serious chronic complication of deep vein thrombosis (DVT). It is manifested by pain, swelling, skin changes, and ulcerations in the affected limb. The pathophysiology involves post-thrombotic venous stenoses and valve destruction, resulting in ambulatory venous hypertension. Recurrence of DVT increases the relative risk of PTS by about eight-fold, and there is also an inverse relationship when the patients with PTS have a higher risk of DVT recurrence. Therefore, PTS prevention consists in preventing the development, progression, and, in particular, recurrence of DVT. Currently, the treatment is mainly conservative. Correct and timely diagnosis is of importance. The fact that PTS is not taken into consideration is one of the major problems concerning the disease.

Keywords: post-thrombotic syndrome, deep vein thrombosis, risk factors, prevention.