Via practica 2/2015

Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantní praxi

MUDr. Tomáš Indra

Plicní embolie patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění. Přestože se jedná o onemocnění dobře známé i mezi laickou veřejností, diagnostika může být pro značně nespecifické a různorodé příznaky obtížná a plicní embolie často zůstává nerozpoznána. Akutní plicní embolie se vyznačuje vysoku mortalitou, a to zejména u neléčených pacientů. Tento článek je zaměřen na možnosti diagnostiky u hemodynamicky stabilních pacientů s podezřením na akutní plicní embolii v ambulantní praxi a dále na její léčbu a sekundární prevenci žilního tromboembolizmu v souladu se současnými doporučeními. Jsou zde také zmíněny nové možnosti léčby s využitím nových perorálních antikoagulancií.

Kľúčové slová: plicní embolie, diagnostika, léčba, nová antikoagulancia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pulmonary embolism – still underestimated diagnosis in outpatient practice

Pulmonary embolism is one of the most common cardiovascular diseases. Although this disease is well known even among general public, diagnosis can be really difficult for its nonspecific and heterogeneous symptoms. Acute pulmonary embolism is characterized by high mortality especially in untreated patients. This article focuses on diagnosis possibilities in stable patients with suspected pulmonary embolism in outpatient practice and on treatment and secondary prevention of venous thromboembolism according to contemporary guidelines. New possibilities of treatment using new oral anticoagulants are mentioned as well.

Keywords: pulmonary embolism, diagnosis, treatment, new anticoagulants.