Neurológia pre prax 2/2011

Příčiny, klinický obraz a diferenciální diagnostika spontánního intracerebrálního krvácení

MUDr. Miroslav Kalina

Jsou popsány hlavní příčiny intracerebrálního krvácení (ICH), zejména akutní a chronická hypertenze, nemoc malých tepen, amyloidová angiopatie, tepenné výdutě, arteriovenózní malformace, kavernom, venózní angiom, teleangiektázie, durální arteriovenózní píštěle, trauma, krvácení do tumoru nebo metastázy, vaskulitida, septická arteriitida a mykotická aneuryzmata, syndrom moya moya, tepenná disekce, karotidokavernózní píštěl, antikoagulační léčba, antiagregační léčba, trombolytická léčba a další se zaměřením na klinické výstupy. Jsou popsány varianty klinického obrazu a diferenciální diagnostika se zdůrazněním odlišení spontánního a traumatického ICH a krvácivých manifestací u intrakranilní žilní trombózy.

Kľúčové slová: intracerebrální krvácení, diferenciální diagnóza, hypertenze, intrakraniální žilní trombóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Causes, clinical presentation and diffrential diagnosis of spontaneus intracerebral haemorrhage

Main causes od intracerebral hemorrhage (ICH) are described, and include: acute and chronic hypertension, small vessel disease, amyloid angiopathy, arterial aneurysms, arteriovenous malformations, cavernomas, venous angiomas, teleangiectasias, dural arteriovenous fistulae, traumatic ICH, hemorrhage into metastatic tumors, vasculitis, septic arteritis and mycotic aneurysms, moya moya, arterial dissections, carotidocavernous fistula, anticoagulant and antiaggregation therapy, thrombolytic therapy and others. Important clinically relevant issues are mentioned. Variations of clinical presentations and differential diagnostics are described with special emphasis on differentation between spontaneous and traumatic ICH, and on hemorrhagic manifestations in intracranial venous thrombosis.

Keywords: intracerebral hemorrhage, differential diagnosis, hypertension, intracranial venous thrombosis.