Via practica 9/2005

Diagnostika a liečba zápalových ochorení žilového systému

MUDr. Ewald Ambrózy

Tromboflebitída (skrátene flebitída) je zápal žily. Povrchová tromboflebitídy vzniká, keď krvný uzáver vyvolá zápal v povrchových žilách, typicky na dolných končatinách. Dlhú dobu sa povrchová tromboflebitída považovala za nie vážne ochorenie. Podľa početných literárnych údajov sa výskyt komplikácií pohybuje medzi 5,6 % – 44 %. Ak však trombus postúpi do hlbokého venózneho systému, riziko vážnej komplikácie (pľúcnej embólie) je veľké. Cieľom liečby povrchovej tromboflebitídy je zabrániť postupu trombu do hlbokého venózneho systému a zastaviť zápalový a trombotický proces. Liečba povrchovej tromboflebitídy zahŕňa kompresívnu liečbu, mobilizáciu a podávanie nesteroidných protizápalových liekov. V prípade zvýšeného rizika hlbokej venóznej trombózy je vhodná antikoagulačná liečba.

Kľúčové slová: tromboflebitída, flebitída, povrchová tromboflebitída, hlboká flebotrombóza, kompresívna liečba, nesteroidné protizápalové látky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF INFLAMMATORY VENOUS DISEASES

Thrombophlebitis (often shortened to phlebitis) is inflammation of a vein. Superficial thrombophlebitis occurs when a blood clot causes inflammation of superficial veins, typically in legs. For a long time, superficial thrombophlebitis was considered as a relatively harmless disease. According to recently published literature, the incidence of complication ranges between 5.6 and 44%. However, if the clot progress in a deep vein, the risk of serious complication (pulmonary embolism) is great. The goals of therapy for superficial phlebitis are to prevent progression into the deep venous system and to hasten the resolution of the inflammatory and thrombotic processes in areas already involved. The treatment of superficial thrombophlebitis encompasses compression, ambulation and nonsteroidal antiinflammatory agents. In cases of increased deep venous thrombosis risk, there is a rationale for anticoagulant treatment.

Keywords: thrombophlebitis, phlebitis, superficial thrombophlebitis, deep venous thrombosis, compression, nonsteroidal antiinflammatory agents.