Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Metamizol (dipyron)
    PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS, MUDr. Hana Jurečková, Ph.D.
    (1/2022, Aktuálna farmakoterapia )