Via practica 2/2010

Nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia, antiagregancia a změny sliznice žaludku a dvanáctníku

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., MUDr. Ivo Novotný, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Mezi nejčastěji předepisované léky patří nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia a antiagregancia. Přes svoji vysokou terapeutickou efektivitu jsou tyto léky příčinou závažných gastrointestinálních komplikací, především krvácení. Jejich indikace proto musí být uvážlivá, se znalostí výhod a nevýhod léčby. V případě, že nemocní jsou těmito léky léčeni v době endoskopického vyšetření, se znalostmi, jak postupovat, aby endoskopický výkon byl bezpečný, tj. aby bylo minimalizováno riziko vzniku krvácivých komplikací. Vždy je třeba zhodnotit, zda při nasazení medikace nesteroidními antiflogistiky se jedná o tzv. rizikové nemocné (vyšší věk, anamnéza vředové nemoci apod.), a v případě že ano, doplnit podávání léků blokátorem protonové pumpy nebo nahradit šetrnějším lékem na bázi inhibice cyklooxygenázy II. U osob léčených agregancii a antikoagulancii je doporučeno zvolit podobnou rozvahu s tím, že podávání kyseliny acetylosalicylové rizikovým osobám by mělo být nahrazeno jiným lékem nebo by měl být podáván současně blokátor protonové pumpy. Při endoskopickém vyšetření u osob se současnou antikoagulační nebo antiagregační terapií je vhodné nemocné stratifikovat, kdy je výkon zatížen vysokým rizikem komplikací a kdy rizikem nízkým. Nejlépe je endoskopii provést jako výkon elektivní po vysazení krvácení indukujících léků, vždy s odpovídajícím zajištěním pacienta z pohledu možných komplikací.

Kľúčové slová: nesteroidní antiflogistika, acetylosalicylová kyselina, blokátory protonové pumpy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulation, antiplatelet medications, changes gastric and duodenal mucosa

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulation and antiplatelet medications belong to the most frequently prescribed medications. In spite of their high therapeutic effectiveness these medications cause serious gastrointestinal complications. Their indication must be carefully considered including the knowledge of their advantages and disadvantages. In the case a patient is on these medications during an endoscopic treatment, this information is important, so that the endoscopic examination is safe and the risk of bleeding complications minimalized. It is always necessary to consider whether patients receiving nonsteroidal anti-inflammatory drugs are in high risk (old age, history of peptic ulcer disease etc.). If so the treatment should include proton pump inhibitor or the medication should be replaced by less dangerous drug based on cyclooxygenase II inhibition. Similar considerations are recommended for patients who are on anti-platelet medications and anticoagulation. Acetylosalicylic acid in patients in high risk should be replaced by another medication or concomitent treatment with proton pump inhibitor should be given. It is recommended to stratify patients undergoing endoscopic examination according their risk of complications. It is optimal to perform the endoscopy as an elective procedure after discontinuation of medications with potential of bleeding and with an adequate support with regard to complications.

Keywords: nonsteroidal antiinflammatory drugs, acetylosalicylic acid, proton pump inhibitors