Via practica 2/2005

Koxiby v reumatológii

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.

Koxiby sú špecifické inhibítory cykloxygenázy-2, ktoré majú analgetický a antiflogistický účinok zrovnateľný s neselektívnymi nesteroidovými antiflogistikami a majú preukázateľne nižší výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov. V reumatológii sú indikované predovšetkým u pacientov s reumatoidnou artritídou a osteoartrózou, ktorí majú anamnézu verifikovaných gastroduodenálnych vredov v ostatných piatich rokoch alebo sú súčasne liečení glukokortikoidmi, prípadne antikoagulanciami. V súčasnosti je diskutovaná otázka ich kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov a prínos pre pacienta v pomere k ich vyššej cene.

Kľúčové slová: nesteroidové antiflogistiká, koxiby, špecifické inhibítory COX-2, indikácie, nežiaduce účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COXIBS IN RHEUMATOLOGY

Coxibs are specific inhibitors of cycloxygenase-2 with analgetic and antiphlogistic efficacy comparable to non-selective NSAIDs, but with significantly lower occurrence of adverse gastrointestinal effects. In rheumatology, they are indicated mostly for rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with the verified gastroduodenal ulcers in their last five year history or if they are currently treated with glucocorticoids or anticoagulant agents. Recently, the issue of their adverse cardiovascular effects is discussed and their benefit for patients as related to their cost efficiency ratio.

Keywords: NSAIDs, coxibs, specific inhibitors of COX-2, indications, adverse effects