Via practica 6/2007

VOĽNOPREDAJNÉ ANALGETIKÁ

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Voľnopredajné analgetiká, ktoré patria do skupiny neopioidných analgetík predstavujú jednu z najčastejšie používaných skupín liekov. Vzhľadom na ich široké použitie, príspevok je zameraný na benefit a zároveň riziko ich podávania. Zaoberá sa charakterizáciou účinkov, nežiaducich účinkov, kontraindikácií a liekových interakcií derivátov kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofénu, naproxénu a paracetamolu.

Kľúčové slová: voľnopredajné analgetiká, acetylsalicylová kyselina, ibuprofén, naproxén, paracetamol, nežiaduce účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OVER THE COUNTER ANALGESICS

Over the counter (OTC) analgesics belong to the most frequently used group of drugs. Considering their wide use, the contributions is aimed at the benefit and risk of their administration. The contribution deals with characterization of the effects, side effects, contraindications and drug interactions of acetylsalicylic acid, ibuprofen, naproxen, and acetaminophen.

Keywords: over the counter analgesics, acetylsalicylic acid, ibuprofen, naproxen, acetaminophen, adverse effects.