Via practica 9/2005

Kompresívna terapia pri chronickej žilovej insuficiencii

dipl. s. Irena Dršková, dipl. s. Zuzana Haramiová, MUDr. Tibor Molčan

Venózna hypertenzia, žilový reflux a insuficiencia chlopní povrchového, hlbokého a spojovacieho žilového systému sú hlavnými patofyziologickými faktormi chronickej žilovej insuficiencie (CHVI). Spúšťacími mechanizmami prejavov CHVI sú hlavne prekonaná akútna trombóza hlbokého žilového systému a primárne varikózne ochorenie povrchových žíl DK. Konzervatívna terapia CHVI má popri chirurgickej liečbe nezastupiteľnú úlohu. Podávania venofarmák a elastická kompresívna terapia zostávajú kauzálnou liečbou hemodynamických dôsledkov ochorenia. Pri dodržiavaní liečebných postupov možno očakávať rýchly ústup subjektívnych ťažkostí pacienta i objektívnych príznakov CHVI.

Kľúčové slová: chronická žilová insuficiencia (CHVI), hlboká venózna (žilová) trombóza (HVT), venózny reflux, žilová hypertenzia, primárna a sekundárna CHVI, konzervatívna liečba CHVI, elastické kompresívne pančuchy, kompresívny obväz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COMPRESSIVE THERAPY IN CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY

Venous hypertension, venous reflux and insuficiency of the valves of the superficial, profound and connecting venous system are the main pathophysiological factors of the chronic venous insuficiency (CHVI).Conservative therapy of the CHVI plays a very important role together with surgical therapy. Causal therapy of the hemodynamic consequences of the disorder is pharmacotherapy and elastic, compressive therapy.

Keywords: chronic venous insuficiency (CHVI), profound venous thrombosis, venous reflux, venous hypertension, primary and secondary CHVI, conservative therapy of CHVI, elastic compression stockings, compressive bandages.