Via practica 1/2004

Antikoagulační léčba v ambulantí praxi

MUDr. Debora Karetová, doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Hlavní indikací podání antikoagulační léčby je trombembolická nemoc (TEN) – akutní flebotrombóza (FT) a plicní embolizace (PE). Současně v posledních letech narůstá nutnost podávání antikoagulancií v dalších indikacích, a sice u chronických kardiaků (při poruchách kinetiky levé komory srdeční, zejména v přítomnosti aneuryzmat vyplněných trombem, u těžké systolické dysfunkce komory, po náhradě chlopní, u chronické fibrilace síní), při léčbě akutně vzniklé fibrilace síní kardioverzí, u gravidních (v rámci léčby nebo prevence TEN), dialyzovaných, v prevenci trombózy u onkologických nemocných, u rozsáhlých varikoflebitid a další řady onemocnění (ischemické cévní mozkové příhody apod.). Nízkomolekulární hepariny (LMWH) s následným převedením na warfarin jsou nadále základem léčby. Pokrokem je, že od loňského roku jsou jednoduše k dispozici i v ambulatní praxi a principy antikoagulační terapie tedy musí zvládnout široký okruh specialistů. Článek seznamuje se základními pravidly antikoagulační medikace a úskalími jejího podávání.

Kľúčové slová: tromboembolická nemoc, nízkomolekulární hepariny, perorální antikoagulace, ambulantní léčba a prevence trombóz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antikoagulační léčba v ambulantí praxi

Hlavní indikací podání antikoagulační léčby je trombembolická nemoc (TEN) – akutní flebotrombóza (FT) a plicní embolizace (PE). Současně v posledních letech narůstá nutnost podávání antikoagulancií v dalších indikacích, a sice u chronických kardiaků (při poruchách kinetiky levé komory srdeční, zejména v přítomnosti aneuryzmat vyplněných trombem, u těžké systolické dysfunkce komory, po náhradě chlopní, u chronické fibrilace síní), při léčbě akutně vzniklé fibrilace síní kardioverzí, u gravidních (v rámci léčby nebo prevence TEN), dialyzovaných, v prevenci trombózy u onkologických nemocných, u rozsáhlých varikoflebitid a další řady onemocnění (ischemické cévní mozkové příhody apod.). Nízkomolekulární hepariny (LMWH) s následným převedením na warfarin jsou nadále základem léčby. Pokrokem je, že od loňského roku jsou jednoduše k dispozici i v ambulatní praxi a principy antikoagulační terapie tedy musí zvládnout široký okruh specialistů. Článek seznamuje se základními pravidly antikoagulační medikace a úskalími jejího podávání.

Keywords: tromboembolická nemoc, nízkomolekulární hepariny, perorální antikoagulace, ambulantní léčba a prevence trombóz.