Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Arteriální trombóza u desetileté dívky
    doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Daniel Czerný, MUDr. Tomáš Pískovský, MUDr. Barbora Králiková, MUDr. Bohumír Blažek, MUDr. Václav Procházka, Ph.D.,, doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
    (4/2013, Kazuistiky )
  • Geriatrický pacient a perioperačný manažment
    MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
    (1/2018, Pôvodné práce )