Via practica 2/2011

Antikoagulačná terapia v praxi všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Peter Marko, MPH

Antikoagulačnú liečbu warfarínom sodným môže v Slovenskej republike v rámci rozšírených preskripčných kompetencií v spolupráci so špecialistom indikovať, kontrolovať i manažovať všeobecný lekár pre dospelých od 1. októbra 2009. Význam liečby bol preukázaný vo veľkých štúdiách, pričom u mnohých pacientov ide o celoživotnú terapiu. Napriek intenzívnemu vývoju nových antikoagulancií warfarín sodný zatiaľ zostáva vo väčšine indikácií účinnou a spoľahlivou metódou.

Kľúčové slová: antikoagulačná terapia, warfarín sodný, indikácie liečby, liekové a potravinové interakcie, dĺžka podávania, postup pri predávkovaní a krvácavých komplikáciách

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anticoagulation treatment in praxis of general practitioner for adults

Based on the extended competencies in prescription of medicines in the Slovak republic, since October 1st 2009, the general practitioner for adults, in cooperation with the specialist, is entitled to indicate, control and manage the anticoagulation treatment by warfarin sodium. Significance of the treatment was demonstrated by large studies, while for many patients there is a need for a lifetime treatment. Despite the intensive progress in development of new medicines with anticoagulant effect, the use of warfarin sodium yet remains effective and reliable method in the majority of indications.

Keywords: anticoagulation treatment, warfarin sodium, treatment indications, interaction of medicines and food, duration of treatment, overdosing and complications from bleeding