Ambulantná terapia 1/2007

NOVÉ ANTITROMBOTICKÉ LÉKY

MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Hyperkoagulační stavy patří mezi nejčastější příčiny morbidity i mortality v průmyslově rozvinutých zemích. Hemostáza hraje přitom důležitou roli nejen v zástavě krvácení, ale podílí se i na imunitní obraně organizmu, regulaci hojení ran a významně se účastní i procesů růstu, progrese a metastázování zhoubných nádorů. Není proto divu, že pozornost řady výzkumných týmů je upřena na řešení mnoha důležitých otázek v této rozsáhlé oblasti, včetně problematiky vývoje nových antitrombotických léků. Procesy hemostázy jsou přitom prozkoumávány na mnoha úrovních, což umožňuje vyvíjet a zkoušet antitrombotika nové generace, která jsou postupně testována v preklinických i klinických studiích. Do popředí zájmu kliniků se v současné době dostaly látky typu pentasacharidů, přímé inhibitory faktoru Xa a přímé inhibitory trombinu. Lze očekávat, že tato nová antitrombotika v budoucnosti vytlačí klasické léky (hepariny a kumarinové deriváty) ve všech indikacích, kde jsou standardní antitrombotika podávána. Hlavní nevýhodou nových antitrombotik je neexistence specifických antidot, krvácivé komplikace při podávání nové generace těchto léků jsou však vesměs méně časté, univerzálním antidotem při závažných krváceních by mohl být rekombinantní faktor VIIa.

Kľúčové slová: hyperkoagulační stavy, nová antitrombotika, fondaparinux, idraparinux, ximelagatran, dabigatran.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NOVÉ ANTITROMBOTICKÉ LÉKY

Hyperkoagulační stavy patří mezi nejčastější příčiny morbidity i mortality v průmyslově rozvinutých zemích. Hemostáza hraje přitom důležitou roli nejen v zástavě krvácení, ale podílí se i na imunitní obraně organizmu, regulaci hojení ran a významně se účastní i procesů růstu, progrese a metastázování zhoubných nádorů. Není proto divu, že pozornost řady výzkumných týmů je upřena na řešení mnoha důležitých otázek v této rozsáhlé oblasti, včetně problematiky vývoje nových antitrombotických léků. Procesy hemostázy jsou přitom prozkoumávány na mnoha úrovních, což umožňuje vyvíjet a zkoušet antitrombotika nové generace, která jsou postupně testována v preklinických i klinických studiích. Do popředí zájmu kliniků se v současné době dostaly látky typu pentasacharidů, přímé inhibitory faktoru Xa a přímé inhibitory trombinu. Lze očekávat, že tato nová antitrombotika v budoucnosti vytlačí klasické léky (hepariny a kumarinové deriváty) ve všech indikacích, kde jsou standardní antitrombotika podávána. Hlavní nevýhodou nových antitrombotik je neexistence specifických antidot, krvácivé komplikace při podávání nové generace těchto léků jsou však vesměs méně časté, univerzálním antidotem při závažných krváceních by mohl být rekombinantní faktor VIIa.

Keywords: hyperkoagulační stavy, nová antitrombotika, fondaparinux, idraparinux, ximelagatran, dabigatran.