Vaskulárna medicína 3/2010

Warfarin, potrava a potravinové doplňky

MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

Antikoagulační léčba warfarinem a dalšími deriváty dikumarolu vykazuje významnou interindividuální i intraindividuální variabilitu. Účinek a dávka závisí vedle vrozených dispozic každého jedince na řadě faktorů získaných. Mezi získanými faktory se spolu s klinickým stavem (souběžné choroby) na variabilitě účinku podílí především stravovací návyky a současně užívané léky či potravinové doplňky. V potravě hraje důležitou roli obsah vitaminu K, jehož příjem by měl být u osob užívajících kumarinové deriváty dle posledních doporučení co nejstabilnější. Současně je nutné vyvarovat se řady potravinových doplňků, které mohou tuto léčbu významně ovlivňovat a vyvolat krvácivé projevy i bez ovlivnění laboratorních parametrů.

Kľúčové slová: warfarin, K vitamin, potrava, potravinové doplňky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Warfarin, food and dietary supplements

Anticoagulation treatment with warfarin and other dicoumarol derivates shows significant interindividual and also intraindividual variation. The effect and doses depend not only on inherited disposition in each individual but also on a range of acquired conditions. Among the acquired factors, besides clinical status, food composition accompanied by medicaments and dietary supplements are very important. In nutrition, content of vitamin K plays an important role. According the latest recommendations, its acquisition should be as stable as possible. It is also simultaneously necessary to avoid a range of dietary supplements because they could be affecting the possibility of bleeding complications without showing on laboratory test results.

Keywords: warfarin, vitamin K, food, dietary supplements