Vaskulárna medicína 1/2016

Akútna ischémia hornej končatiny

MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Renáta Talapková, PhD., MUDr. Lenka Patkaňová

Akútna ischémia na hornej končatine (AIHK) je zriedkavejšia ako na dolnej končatine. Predstavuje 7 – 32 % všetkých akútnych končatinových ischémií. Predominantne postihuje pacientov vyššieho veku, pričom ženy sú postihnuté dvakrát častejšie ako muži. Najčastejšie je spôsobená embóliou kardiálneho pôvodu. Diagnostika je pomerne jednoduchá, založená na anamnéze a klinickom obraze. Najdôležitej-ším predpokladom dobrých výsledkov je včasná operačná liečba. Embolektómia Fogartyho katétrom v lokálnej anestézii je najčastejšou úspešnou chirurgickou procedúrou. Vývoj reperfúzneho kompartment syndrómu je na HK zriedkavejší. Potreba amputácie je zriedkavá. Pooperačná antikoagulačná liečba zlepšuje prežívanie pacientov.

Kľúčové slová: horná končatina, akútna ischémia, embolektómia, kompartment syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute upper extremity ischemia

Acute upper extremity ischemia is rare compared with the lower extremity. It accounts for 7–32% of cases of acute ischemia of the limbs. The etiology is embolic in 90% of the patients. Acute embolic episodes predominantly occurs in the elderly. The diagnosis is relatively easy based on patient history and clinical findings. Prompt operative intervention is the most important determinant of successful outcome. Embolectomy with a Fogarty catheter runder local anaesthesia is the most frequent and successful surgical procedure. Compartment syndrome after embolectomy is infrequent. Amputation of the arm is seldom necessary. Postoperative anticoagulant therapy seems to improve the survival rate.

Keywords: upper extremity, acute ischemia, embolectomy, compartment syndrome