Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Kompartment syndróm
    prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
    (1-2/2012, Prehľadové články )
  • Akútna ischémia hornej končatiny
    MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Renáta Talapková, PhD., MUDr. Lenka Patkaňová
    (1/2016, Hlavná téma )