Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Akútna ischémia hornej končatiny u novorodenca
    MUDr. Martin Pribula, MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Lucia Lúčanová, PhD., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Terézia Pribulová
    (3/2022, Pôvodné práce & kazuistiky )