Neurológia pre prax 6/2014

Cerebrovaskulární komplikace v časném období po kardiochirurgických výkonech

prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D., ing. Ivo Říha, MUDr. Jaroslav Brichta, MUDr. Petr Pavlík, doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Intracerebrální hematom a mozková ischemie jsou vzácnými, ale velmi závažnými komplikacemi u nemocných časně po kardiochirurgickém výkonu. Výskyt těchto komplikací je podmíněn řadou faktorů závisejících na celkovém stavu operovaného a na typu kardiochirurgického výkonu. Při rozvaze o operační indikaci je nutné zvážit nejen obecná kritéria pro indikaci neurochirurgického operačního výkonu u nemocných s intracerebrálním krvácením a expanzivně se chovající mozkovou ischemií, ale zohlednit i celkový stav nemocného po kardiochirurgické operaci s možnou oběhovou nestabilitou, antikoagulační medikací nebo nutností podpory vitálních funkcí.

Kľúčové slová: intracerebrální hematom, mozková ischemie, kardiochirurgická operace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Early cerebrovascular complications after cardiovascular surgeries

Intracerebral haematoma and brain ischaemia are exceptional, but very serious complications occuring in patients after heart surgeries. The incidence of such complication is determined by many factors depending on the general condition of the patient and the type of heart surgery. When discussing surgical indication not only the general neurosurgical indication criteria valid for patients with intracerebral haematoma or expansive brain ischaemia, but the general condition of the patient after heart surgery with potential circulatory instability, anticoagulation treatment and the need for vital function support.

Keywords: intracerebral haematoma, brain ischaemia, heart surgery.