Vaskulárna medicína 1/2010

Súčasný stav diagnostiky a liečby masívnej pľúcnej tromboembólie

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Diagnostika a liečba masívnej pľúcnej tromboembólie (MPTE) predstavuje aj v súčasnosti vážny problém vo všetkých oblastiach medicíny. Správna diagnóza MPTE vyplýva z klinického obrazu a objektívnych diagnostických metód, ako sú angiopulmografia, špirálová počítačová tomografia, perfúzna scintigrafia pľúc, echokardiografia, EKG, RTG pľúc a hemodynamické merania. Liečba MPTE môže byť antikoagulačná, trombolytická, chirurgická alebo transvenózna katétrová pulmonálna embolektómia. Trombolytická liečba má dominantné postavenie v liečbe akútnej MPTE a je indikovaná v 90 % prípadov. Pulmonálna embolektómia je indikovaná u MPTE s ťažkým šokom, keď sú vazopresory a trombolytická liečba neúčinné. Novou alternatívou v liečbe MPTE je transvenózna katétrová pulmonálna embolektómia (TCPE), pri ktorej sa tromboemboly z pľúcneho riečiska odstraňujú pod angiografickou kontrolou.

Kľúčové slová: pľúcny tromboembolizmus, diagnóza, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Today’s state of diagnostic and treatment of massive pulmonary thromboembolism

Concerning the diagnosis and treatment of massive pulmonary thromboembolism (MPTE) is serious problem in all areas of medicine. Correct diagnosis of MPTE arises from clinical picture and from objective imaging methods as angiopulmography, spiral computer tomography, perfusion lung scintigraphy, echocardiography, ECG, lung X-ray and haemodynamic tests. Treatment of MPTE may be anticoagulant, thrombolytic, surgical or by transvenous catheter pulmonary embolectomy. Thrombolytic treatment has a dominant position in the management of acute MPTE and it is indicated in 90 % of cases. Pulmonary embolectomy is indicated in MPTE with severe shock when vasopressoric and thrombolytic treatment is inefficient. A new alternative in the treatment of MPTE is transvenous catheter pulmonary embolectomy (TCPE), whereby the thromboemboli in pulmonary arteries are removed under angiographic control.

Keywords: pulmonary thromboembolism, diagnosis and treatment